Kameny a minerály

Drahé kameny a minerály jsou již od pradávna opředené různými mýty a legendami. Některé vyprávějí o kamenech přinášejících štěstí, jiné o kamenech s léčivými účinky či dokonce o prokletých kamenech. Samotní léčitelé věří, že světlo a energie vyzařující z kamene může mít na lidské tělo léčivé účinky. Podobně jako rostliny a stromy, i kameny v sobě skrývají léčivou sílu. Přikládáním k tělu nebo držením vybraného kamene se tato síla absorbuje přes nervová zakončení člověka a má na něj příznivé účinky.
-Když někdo tvrdí, že pozoruje kámen, ve skutečnosti, pokud máme věřit fyzice, pozoruje působení kamene na sebe. (Albert Einstein)

     --- 

Podstatu nemoci však neléčí ani neoslabuje její příznaky, nicméně jejich nošením můžeme onu nerovnováhu zmenšovat.

Při výběru kamene bychom se měli řídit určitými pravidly, protože na každého z nás může účinkovat jinak. Kámen by se nám měl v prvé řadě líbit a něčím nás okouzlit. Měli bychom při jeho výběru poslouchat vlastní intuici. Nikdy si nekupujte kámen, který vám někdo vnucuje. Správný je ten, který ve vás vyvolává nejsilnější pocity.
Kámen si můžeme vybírat i podle příslušného problému, ve kterém nám má pomoci. Někteří se zase nechají inspirovat svým astrologickým znamením, ve kterém byli zrozeni - pro každého z nás jsou doporučené konkrétní typy nejvhodnějších kamenů.

 

Ochrana pomocí drahých a léčivých kamenů
Drahé kameny vyzařují vibrace, které vám pomohou lépe se vnitřně naladit na ty věci, kterými se vytváří spolehlivé a bezpečné prostředí okolo nás.  Patří mezi ně harmonické vztahy, vyvážený stav mysli, respekt k sobě i ostatním, láska k sobě samému i druhým, a odvaha přijímat závažná rozhodnutí.

 

Typy ochrany
Pokud člověk potřebuje nějakou ochranu, zřejmá otázka je: " proti čemu? ". Potřeba ochrany se předpokládá, že do života nám vstupuje nějaký negativní vliv, který může narušit klid vašeho domova, rodiny, obchodní nebo finanční věci, osobní pocit bezpečí, štěstí nebo kvality života. Identifikace zdrojů újmy na zdraví nebo negativních vlivů v našem životě, je důležitým krokem směrem k dosažení pocitu bezpečí a ochrany.

 

Pokud máte pocit, že svět kolem vás je k vám nepřátelský…
Máte-li třeba strach sledovat zprávy, nebo cítíte úzkost o stav světa kolem vás obecně, jste pravděpodobně v disharmonii se sebou a svým okolím. Ztráta harmonie s sebou nese pocity nebezpečí a ohrožení.  Pokud věci nejsou v rovnováze, pak vidíte jen nebezpečnou, ohrožující stranu vašeho života. Je proto nezbytně nutné být vděčný za sebemenší hezkou chvíli našeho života a soustavně se těšit z krásy světa, jež je kolem nás ❤

        

Náramky a Maly s minerály najdete na našem eshopu www.etnoshop-matahari.cz